РЕГИСТРАЦИЯ

ИГРАТА Е ВАЛИДНА ОТ 1.10 ДО 31.10.2020 Г.

МОЛЯ, ПАЗЕТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ЗА ИЗВЪРШЕНА ПОКУПКА. ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КОПИЕ ОТ СЪЩATA Е УСЛОВИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СПЕЧЕЛЕНАТА НАГРАДА.